Vi vil reise smartere

Transportsektoren endrer seg raskere enn noensinne. NSB-konsernet vil gjøre livet lettere for kundene våre ved å utnytte ny teknologi og tilby dør til dør-reiser.

Visste du at…

Vi satser på dør til dør-reiser, og samarbeider blant annet med Nabobil og Bysykkel

Verdenshistoriens største og raskeste endring i transportsektoren er rett rundt hjørnet. Elektrifisering, digitalisering, det grønne skiftet og selvkjørende transportmidler kommer til å snu opp ned på folks hverdagsreise.

I dag er transport den største kilden til klimautslipp i verden. Samtidig bor vi stadig tettere. Køene er lange og parkering tar mye plass. Selvkjørende biler, el-biler og bildeling er en viktig del av løsningen. Vi mener imidlertid at fremtidens kollektivtransport er like viktig som fremtidens biler. Kollektivt er både den mest plasseffektive og bærekraftige måten å reise på.

Vi er i gang, men mye gjenstår. Vi ønsker å gjøre kollektivtransport til et enklere og smartere valg for flere folk.

Kundene krever mer – heldigvis

Samtidig som verden endrer seg, merker vi at kundenes forventninger øker. Folk flest er vant til å fikse det meste med smarttelefonen raskt. De ønsker å komme seg enkelt og behagelig fra dør til dør. Det kundene vil ha står øverst på vår agenda. Høyere krav hjelper oss til å bli bedre.

Vi satser på ny teknologi for å skape sømløse dør til dør-reiser. Dette kaller vi den smarte reisen. Den vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt og frakte varer på skinner. Det er bra for kunden og bra for miljøet.

Visste du at…

70 000 kunder bruker NSB-appen hver dag

Sammen står vi sterkere

For å kunne tilby kundene den beste reisen og den beste godstransporten, må vi samarbeide tett både på tvers i NSB-konsernet med buss, tog, reiseliv og gods, og med andre aktører i og utenfor transportbransjen.

NSB-konsernet har allerede inngått pilotavtaler med Nabobil og Bysykkel, og blitt partner i Mobilitylab, StatupLabs nye satsing for transportgründere. Nylig ble vi medeiere i Applied Autonomy, et gründerselskap fra Kongsberg som utvikler styringssystemer for førerløse kjøretøy. Nettbuss kan delta i pilotprosjekter med selvkjørende busser allerede i 2019.

Relatert artikkel

Mer kollektivtransport for pengene
Les artikkelen