Store endringer på gang

Transportsektoren har sjeldent endret seg så raskt som den gjør nå. Vi møter endringene med en ny strategi som skal gjøre det enklere og mer attraktivt å velge miljøvennlig kollektivtransport.

Ny teknologi, digitalisering og det grønne skiftet kommer til å snu opp ned på folks reisevaner i fremtiden. I takt med utviklingen har kundene våre stadig høyere forventninger til oss.

Som følge av Jernbanereformen er NSB-konsernet betydelig endret. I første del av 2017 ble selskapene Norske Tog AS, Entur AS, Rom Eiendom AS og Mantena AS skilt ut fra konsernet. Alle togstrekninger i Norge blir konkurranseutsatt de nærmeste årene. Alt dette krever en ny retning i NSB-konsernet og store forandringer for NSB Persontog.

I løpet av 2017 har NSB-konsernet utviklet en ny strategi kalt Den beste reisen. Strategien tar utgangspunkt i kundene og deres behov og beskriver omstillingen vi skal gjennom for å tilby kundene den beste reisen og dermed være fremtidens vinner.

Strategien inneholder fire delreiser:

  • 1. Den smarte reisen
  • 2. Den grønne reisen
  • 3. Den trygge reisen
  • 4. Den lønnsomme reisen

I årsrapporten kan du lese mer om de fire reisene.

Det nye NSB-konsernet har fire forretningsområder: Buss (Nettbuss), persontog (NSB Persontog), gods på bane (Cargo Net) og reiseliv.

Relatert artikkel

Enklere og grønnere hverdagsreiser
Les artikkelen