Om NSB-konsernet

NSB-konsernet

NSB-konsernet er ett av Norges største transportkonsern. Morselskapet NSB AS er eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Konsernets hovedkontor er i Oslo, mens virksomheten er spredt over det meste av Norge og deler av Sverige.

 • Konsernet har nå virksomhet innenfor persontog, buss, godstog og opplevelsesbasert reiseliv.
 • Konsernsjef Geir Isaksen
 • Driftsinntekter 14 990 millioner NOK
 • Driftsresultat 773 millioner NOK
 • Gjennomsnittlig antall ansatte: 10 992
 • Gjennomsnittlig antall årsverk: 8928

Nettbuss AS

Virksomheten består av morselskapet Nettbuss AS, som har 28 datterselskap og 7 tilknyttede selskaper. Bussvirksomheten har transportaktiviteter i nær alle fylker i Sør- og Midt-Norge. Den svenske delen av virksomheten opererer hovedsakelig i sydvest-Sverige.

Hovedvirksomheten er rutekjøring på oppdrag fra offentlige anbudsgivere. Nettbuss har en markedsandel på cirka 30 prosent i det norske bussmarkedet. I tillegg til rutekjøring opererer Nettbuss også ekspressbusser, flybusser, turkjøring og verksteddrift.

 • Administrerende direktør Ole Engebret Haugen
 • Totale driftsinntekter: 6075 MNOK
 • Driftsresultat: 264 MNOK
 • Gjennomsnittlig antall ansatte: 6822
 • Gjennomsnittlig antall årsverk: 5278
 • Antall reiser med Nettbuss i 2017: 122 millioner
 • Antall kjørte kilometer: 175 millioner

NSB Persontog

Virksomheten består av NSB AS med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB. Eierskapet til Norske Tog AS, Entur AS og Mantena AS, som ivaretar eierskap av persontogmateriell, drift av salg- og billetteringssystemer og vedlikehold av persontog, ble ved inngangen til 2017 overført til Samferdselsdepartementet som følge av jernbanereformen. Fra 2018 og i flere år fremover skal alle togstrekninger i Norge konkurranseutsettes.

 • Konserndirektør Arne Fosen
 • Driftsinntekter: 7 966 MNOK
 • Driftsresultat: 558 MNOK
 • Gjennomsnittlig antall ansatte: 3715
 • Gjennomsnittlig antall årsverk: 3206
 • Antall reiser med NSB persontog: 70 millioner

CargoNet

CargoNet er Norges største transportør av gods på jernbane, og tilbyr miljøvennlig godstransport i Norge og til og fra Sverige. Selskapet leverer kombitransport (faste transporter mellom de store byene i Sør-Norge og til og fra Nord-Norge) og systemtransport (særskilte tog for industrikunder eksempelvis innenfor malm, tømmer og flydrivstoff), samt drift av terminaler i tilknytning til dette.

 • Administrerende direktør Erik Røhne
 • Driftsinntekter: 1 027 MNOK
 • Driftsresultat: – 49 MNOK
 • Gjennomsnittlig antall ansatte: 455
 • Gjennomsnittlig antall årsverk: 444

Reiseliv

Reiseliv selger fjord-, fjell- og kulturopplevelser til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører. Hoveddelene av aktiviteten blir drevet gjennom de deleide selskapene Flåm utvikling og Fjordtours. Reiseliv jobber med å utvikle flere attraktive reiselivspakker med tog, buss og båt sammen med lokale reiselivsaktører, og som skal være tilgjengelige gjennom en digital reiselivsportal.

 • Konserndirektør Marianne Broholm Einarsen
 • Antall reisende på Flåmsbana i 2017: 990 000
 • Gjennomsnittlig antall ansatte: 8
 • Gjennomsnittlig antall årsverk: 7,5