Mer kollektivtransport for pengene

NSB-konsernet er vant til å konkurrere. Vi har vunnet konkurranser om å kjøre persontog i Sverige, buss i Norge og Sverige og godstog i Norge. Likevel innebærer konkurransen om å kjøre persontog i Norge en stor endring for konsernet.

Store endringer krever nytenking og samarbeid. Nå som togdrift er konkurranseutsatt også i Norge, blir konsernets forretningsenheter likere hverandre. Vi kan dermed samarbeide enda bedre for å levere bedre kollektivtransport og godstransport for pengene.

Forbedringer over hele linja

Kostnadskontroll og effektivisering er forutsetninger for å lykkes i en transportsektor med stadig tøffere konkurranse. I NSB-konsernet kaller vi dette arbeidet den lønnsomme reisen. Den handler om å redusere kostnadene og øke inntektene.

Økte inntekter skaper vi ved å tilby den beste reisen for våre kunder, slik at de velger oss igjen og anbefaler oss videre. Reduserte kostnader oppnår vi både gjennom store forbedringsprogrammer i forretningsenhetene og gjennom kontinuerlige driftsforbedringer. I tillegg anvender vi teknologi og digitalisering til å forbedre arbeidsprosesser og øke samarbeidet mellom forretningsenhetene.

Vinnervilje

Å vinne anbud er et eget kompetanseområde. I Nettbuss har vi utviklet vår anbudsstyrke gjennom nesten tjue år, og vi lykkes godt. I 2017 vant vi blant annet store bussoppdrag i Trondheim, Stjørdal og Jämtland og Härjedalen.

Tågkompaniet, vårt svenske datterselskap, har konkurrert i over 18 år. Høsten 2017 vant vi et viktig anbud i Sverige, Krøsatåg. Vi bruker erfaringene i Sverige til å forberede oss på konkurransen i Norge. Først ut er pakke Sør (Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen), som blir tildelt i juni 2018. I årene som kommer blir resten av persontogtrafikken lagt ut på anbud.

Vi skal gjøre alt vi kan for å levere enda bedre kundeopplevelser på toget til en lavere kostnad. Vi skal lære av bussvirksomheten og Tågkompaniet for å gi oss best mulig vinnersjanser.

Godstransporten går best på skinner

Ett godstog kan erstatte 25 trailere. Gods på skinner er bra for trafikksikkerheten og miljøet. Konkurransen er hard, spesielt fra trailere, og lønnsomheten er lav i hele bransjen. Vi svarer med å forbedre driften ytterligere og jobbe for bedre rammevilkår for hele godsnæringen. Til det beste for kundene og miljøet.

Konkurranse og kostnadskutt hjelper oss å tenke nytt og samarbeide tettere. Da blir vi enda bedre rustet til å møte fremtidens kundebehov.

Relatert artikkel

Vi vil reise smartere
Les artikkelen