Klar for den beste reisen

NSB er forandret. I 2017 ble jernbanereformen iverksatt, og med den fulgte det mange endringer for selskapet vårt. Vi skal konkurrere på like linje med andre togselskaper.

Den rollen NSB skal spille i framtiden må vi skape selv. Vi har lagt fram en ny og ambisiøs strategi som skal samle og styrke konsernets virksomheter, og bringe oss fram til posisjonen som det ledende transportselskapet i Norden. Strategien har vi kalt «Den beste reisen».

For å lykkes som et transportselskap i framtiden må vi tilby våre kunder den beste reisen fra dør til dør. Samtidig må vi kunne svare på vår tids store utfordringer knyttet til klima, endrede bo- og reisemønster og teknologiske nyvinninger innen automatisering og kommunikasjon. Kunder og oppdragsgivere forventer enkle og sømløse reiser, skreddersydd digital kommunikasjon og god kundeservice. Et av de viktigste svarene på klimautfordringene er deling av miljøvennlig transport.

Vi bygger om og bygger nytt
«Den beste reisen» er en offensiv, felles konsernstrategi for å levere trygge, grønne, smarte og lønnsomme reiser (legg inn lenker til de fire artiklene). Strategien samler NSB-konsernet på en ny måte. Alle forretningsområdene våre, tog, buss, gods og reiseliv, opererer i markeder med sterk konkurranse. Der det er mulig vil vi utnytte våre felles ressurser på tvers av forretningsområdene for å effektivisere, kutte kostnader og levere gode løsninger.

Organiserer for mobilitet
Mobilitet og strategi er løftet frem som en egen organisasjonsenhet i konsernet. Vårt mål er å bli den ledende aktøren i Norge på mobilitet og dør til dør-reiser. Det er ambisiøst, og for å lykkes må vi spille sammen med andre virksomheter. Det gjelder både offentlige aktører innenfor kollektivtrafikken og nye innovative virksomheter med ambisjoner innen automatisering og deling av transportmidler i transportsektoren. Vår overbevisning er at NSB må møte utfordringen fra en økende konkurranse med et tettere samspill, både internt og eksternt. Det kan føre til nye organisatoriske løsninger der NSB deltar i partnerskap med andre.

Gode resultater i et krevende år
Vi har lagt bak oss nok et år der antall reiser med våre tog og busser øker. Og vi leverer et godt økonomisk resultat. I tillegg forteller kundene at de er mer fornøyde. Svak punktlighet innenfor persontransport med tog de siste månedene er imidlertid et betydelig problem for kundene. Mye av årsaken ligger i at signalanlegg og strømforsyning svikter, selv etter at det er investert milliardbeløp i forbedret infrastruktur de siste årene. Vi betviler ikke Bane NORs vilje til å løse disse problemene, men må registrere at resultatene så langt har uteblitt.

Svake resultater for godstog
Situasjonen for godsvirksomheten CargoNet er krevende. Konkurransen er hard, og de store godsaktørene på jernbane taper penger. Vi tror at situasjonen vil endre seg. Det vil komme vekst for gods på jernbane, fordi godstog er den tryggeste og mest miljøvennlige måten å frakte varer på. Og vi vil fortsette å forbedre og utvikle vårt tilbud for å styrke selskapet.