Et trygt valg

Hver dag viser over 600 000 kunder oss sin tillit ved at de reiser med oss eller sender godset sitt med oss. Vi vet at en trygg reise og en trygg transport er en forutsetning for at de skal fortsette å velge oss.

Sikkerheten til våre kunder og medarbeidere har alltid høy prioritet. Vi har samme nullvisjon som myndighetene har for transportsektoren – vår virksomhet skal ikke føre til tap av liv eller alvorlig skade. Men trygghet er mer enn trafikksikkerhet. Det handler også om å sikre at informasjon om kunder eller ansatte ikke skal komme på avveie, og om å gjøre det vi kan for at kundene og godset skal komme frem i tide. Vår ambisjon er å bli bransjeleder på HMS. Alt dette skal legge grunnlaget for den trygge reisen.

Trafikksikkerhet i ryggmargen

Trafikksikkerhet er kjernen i vår kultur og våre styringssystemer. Den sitter i ryggmargen til alle som kjører buss, persontog og godstog. En god sikkerhetskultur er avhengig av tillit og god rapportering av uønskede hendelser slik at hele organisasjonen kan lære. For å gjøre rapporteringen så enkel og effektiv som mulig, har eksempelvis alle operative togmedarbeidere tilgang til en ny APP (Synergi Life) på sitt togbrett, hvor de kan følge med på behandlingen av saker som er sendt inn og få oversikt over hvilke tiltak som iverksettes.

Både buss- og persontogvirksomheten vår er ISO-sertifisert på kvalitet og miljø. I tillegg er bussvirksomheten ISO-sertifisert på trafikksikkerhet, og vi er nå i gang med sertifiseringer innenfor informasjonssikkerhet.

Trygge kunder og medarbeidere

Trygghet betyr også at passasjerer eller gods blir ivaretatt på en god måte. Toget eller bussen skal komme fram i tide, de digitale løsningene vi inviterer kundene til å bruke, skal være sikre og kvaliteten på turen skal være like høy hver gang. Kundene skal være trygge på at våre sjåfører, konduktører og lokomotivførere er kompetente og yter god service.

Dette forutsetter motiverte og trygge medarbeidere som alle bidrar til å realisere konsernets visjon om å skape den beste reisen for kunden.

Relatert artikkel

Store endringer på gang
Les artikkelen