Viktige hendelser 2017

Konsernet

Betydelig reduksjon av eiendeler som følge av Jernbanereformen
Eierskapet av togmateriell er nå etablert i Norske Tog AS. Eiendommene som tilhørte Rom AS er overført Bane NOR AS og samlet i Bane NOR Eiendom.
Ny strategi
Transportsektoren står foran mange og store endringer, og trenger å bli mer miljøvennlig. I tillegg er NSB endret som selskap som følge av Jernbanereformen. Begge disse forholdene gjør at NSBs ledelse i løpet av 2017 har utviklet en ny strategi for selskapet. Strategien tar utgangspunkt i kundene og deres behov og har fått tittelen «Den beste reisen».
Nye direktører i Konsernledelsen
Ole Engebret Haugen er ansatt som administrerende direktør i Nettbuss. Arne Veggeland valgte å fratre den samme stillingen 1. august. Erik Røhne er ny administrerende direktør for CargoNet fra 1. november, og erstatter Arne Fosen. Arne Fosen leder nå NSB Persontog, og erstatter Tom Ingulstad som har gått av med pensjon.

Persontog

Tågkompaniet vant i Sverige
Tågkompaniet blir ny togoperatør for Krösatågen i Småland i Sverige. Trafikkstart er 9. desember 2018. Kontrakten har varighet til desember 2027 og kan forlenges med opptil tre år. Trafikkvolumet er på rundt 5,5 millioner kilometer årlig, og består av både el- og dieseltog. Totalt er det rundt tre millioner reiser med Krösatågen i året.
Sommertoget
NSB samarbeidet med NRK og Bane NOR om Sommertoget. I løpet av åtte hektiske sommeruker ble det sendt 40 direktesendte programmer på NRK1, samt at det var «minutt for minutt-sendinger». Sommertoget skapte mye positiv oppmerksomhet om togreiser og norske banestrekninger fra medier og publikum.
Ny pensjonsavtale
Styret i NSB AS vedtok i desember en ny pensjonsordning for ansatte i NSB AS og Gjøvikbanen AS fra 2019. Ordningen innebærer at medarbeidere som har fylt 55 år innen 1. januar, 2019 beholder dagens pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Medarbeidere som er under 55 år 1. januar 2019, får en innskuddsordning.

Buss

Mange anbud avgjort
Nettbuss ble tildelt kjøringen i Stjørdal og Meråker. I Trondheim vant Nettbuss en pakke i anbudskonkurransen i Stor-Trondheim. Også i Nordhordland gikk selskapet seirende ut og signerte kontrakt med Skyss. I Sverige vant Nettbuss en kontrakt som omfatter 100 busser i Jämtland og Härjedalen. Selskapet tapte trafikken på Hadeland og i Kristiansand.
Anbudsstart i Moss
Nettbuss har startet kjøringen i Moss med 36 biogassbusser etter å ha vunnet anbud. Trafikken er i kommunene Moss, Rygge og Våler. Når de nye bussene nå er tatt i bruk kjører 65 prosent av bussene i Østfold på biogass.

Gods

Tidenes beste leveransekvalitet for CargoNet
Leveransekvaliteten mot kunde har aldri vært høyere for CargoNet. Selskapet leverte en kvalitet på punktligheten i 2017 på 95 prosent (maks 15 minutters forsinkelse). Gjennom målrettet arbeid for å forbedre leveringskvaliteten, herunder avgangskvaliteten fra terminal samt punktligheten under fremføringen, har vi sett stor forbedring gjennom de siste tre årene (hhv 2015/90 prosent, 2016/94 prosent).
Tryggere lokalmiljø når vannet går med tog
CargoNet har sammen med Voss Production lagt til rette for et tryggere lokalmiljø og et effektivt transportsystem som kan håndtere økte volumer av vann til internasjonale markeder. Voss vann som produseres på Vatnestraumen ble tidligere transportert på et veinett som ikke er tilpasset større og tunge kjøretøy. Etter ny løsning på jernbane har Voss Production fått en stille og mer effektiv hverdag, i tillegg har lokalmiljøet og familier på Vatnestraumen og i Vennesla fått redusert tungtrafikk på smale veier og gjennom tettbygde strøk og skoleveier.
CargoNet vant konkurransen om Nordic Rail Express
CargoNet vant anbudsrunden på trekking av Nordic Rail Express (NRE) toget for Schenker mellom Oslo og Narvik med inntil seks ukentlige avganger. Varene som skal transporteres består i stor grad av dagligvarer og fersk fisk. Kravet til leveransekvalitet ble spesielt vektlagt i dette anbudet, og CargoNet vant avtalen i sterk konkurranse med andre jernbaneoperatører.
Ny avtale med Biltema
CargoNet vant i samarbeid med Bring Linehaul en avtale om å frakte varer for Biltema til norske butikker fra Halmstad i Sverige. Avtalen innebærer godstogtransport fra Halmstad til Oslo, og videre kjøring på norske strekninger. Biltema er fornøyd med løsningen og omfanget er ventet å bli utvidet til stadig flere butikker.

Reiseliv

Flåmsbana vokser
Flåmsbana hadde 990.000 kunder i 2017, noe som er ny rekord. Det er en flott vekst både i sommersesong, men først og fremst utenom hovedsesongen. Flåmsbana er blant verdens bratteste og mest spektakulære togreiser og har en høydeforskjell på 865,5 meter.
FjordNorge øker
FjordNorge har hatt en flott vekst og NSBs produkter gjennom Flåmsbana og Fjord Tours AS har tatt del i denne veksten. Den største veksten kommer utenom sommersesongen. Fjord Tours AS rapporterer om en økning på hele 70 prosent i antall gjester i romjulen 2017, sammenlignet med året før.